Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:453, Şubat-2000, THK'nın Kurban Kesim Hizmetleri, 21.Yüzyılın Türbin Motorları, AC-130 Spectre Gunship- Bilimsel Köreltme, 48s.