Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:450, Kasım-1999, THK'da Yönetim Değişikliği,Hava İzcileri Deprem Bölgesinde, '98 Sivil Hava Yolu Kazaları, 41.650 Feet Ve Rusya, Muharebe, Arama Ve Kurtarma İçin Top Gun, 48s.