Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:402, Kasım-1995, THK'nın 34.Büyük Genel Kurulu, 48s.