Bedri Rahmi Eyüboğlu

Beyazıt küllük kahve" yazma kumaş üzeri karışık teknik 38*47 cm